شرکت نیروگستر ویانا

با اتکا بر مهندسین خلاق و تکنسین های مجرب خود با ایجاد محیطی پویا و کارا به ارائه خدمات فنی و مهندسی پرداخته و به لطف خدا به اولین و تنها ترین تولید کننده دستگاه های تله متری و سیستم اسکادا و سافت استارت در سطح زنجان نایل گردیده.این شرکت در حال حاضر همکاریهای گسترده ای در زمینه های مربوط با شرکت های تولید سیم و کابل ، پایه های روشنایی ، شبکه های فشار متوسط و فشار ضعیف و ….. داشته است .اکثر تجهیزات مورد نیاز مستقیما” از کارخانجات تولیدی یا وارد کنندگان معتبر خریداری می گردد.

تیر ۲, ۱۳۹۶